Урбанистичен анализ и прогноза за развитие на райони в Столична община

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Територията, предмет на разработката, е разположена в границите на Столична община и обхваща следните административни райони: Нови Искър, Надежда, Връбница и Илинден.

АКТУАЛНОСТ НА РАЗРАБОТКАТА

Актуалността на въпроса за урбанистичния анализ и прогноза за развитие на райони в Столична община се обуславя от няколко фактора:

  • В периода 2009 г. – 2019 г. в страната ни настъпиха чувствителни социално-икономически промени, които имаха най-голямо проявление в гр. София и Столична община. В резултат, преди всичко на усвояването на структурните и кохезионните фондове от Европейския съюз (ЕС) и чуждестранните инвестиции, които доведоха до ускорено развитие на икономиката на общината, се засили и търсенето на строителни терени, отговарящи по функционално предназначение на интересите на инвеститори;
  • Безработицата в Столична община спадна до едно от най-ниските нива в ЕС;
  • Нарастване на броя на постоянното население на СО, което през 2018 г. достигна 1 328 120 души (НСИ). Според данни на регионална служба „ГРАО” населението на общината по „настоящ адрес” към 15.12.2018 г. е 1 478 045 души и надминава демографската прогноза на Изменението на общ устройствен план (ИОУП) на Столична община – 2009 г.;
  • Повишено ниво на моторизация на населението, което създава проблеми в транспортно-комуникационната система, обществения транспорт, паркирането и др.
    За да е адекватен и съвременен, предлаганият урбанистичен продукт трябва да е в синхрон с темповете и насоките на развитие на живота като цяло и да отговаря на актуалните потребности на хората. За да функционира балансирано, от една страна той трябва да се впише хармонично в променящите се среда и условия и от друга – да участва в създаването на нова среда и условия.

ЦЕЛ

Целта на проекта е изготвяне на урбанистичен анализ и прогноза за развитие на райони в Столична Община, като предложи идеи за бъдещото развитие на столицата и подобряване начина на градското планиране и проектиране на София и крайградските територии.

ЗАДАЧИ

Задачите на разработката са изготвянето на анализ на моментното състояние за съответните райони в Столична община, определяне на потенциалите на територията и предлагането на решения за разрешаване на конкретен проблем или група от проблеми.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!