Цени

Цените на услугите, които предлага Геоцентър,
са съобразени с пазарните условия и действащата нормативна уредба в страната.

Конкретната цена

Цените на услугите, изчислени в помощните таблици, са ориентировъчни. Конкретната цена за даден обект (имот) се определя по договаряне, в зависимост от площта и вида на извършваната дейност.

+
Проекта
0 +
Услуги
0 +
Години опит

Цени услугите

Цените на проектантските услуги, които предлага Геоцентър, са съобразени с Методиките за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране приети от Камарата на архитектите в България на 26-27 януари 2007 г. и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране на 08.12.2008 г.

» Таблица за изчисляване цените на геодезическите дейности

» Изчислете цената на геодезическото заснемане за Вашия имот

» Изчислете цената на част Геодезическа (Вертикално планиране и Трасировъчен план) за вашия имот

Цени за издаване на официални документи по чл. 56 от закона за кадастъра и имотния регистър

Услуга от КККР
Такса за обикновена усулга / бърза услуга (в лв. с ДДС)
Срок на обикновена услуга / бърза услуга (в работни дни)
Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия
30 лв. / 50 лв.
5 р. д. / 1 р. д.
Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия
10 лв. / 20 лв.
5 р. д. / 1 р. д.
Издаване на скица на сграда
30 лв. / 50 лв.
5 р. д. / 1 р. д.
Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда
30 лв. / 50 лв.
5 р. д. / 1 р. д.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!