Лиценз и правоспособност

Геоцентър притежава всички лицензи и правоспособности, които са необходими за извършване на дейностите по геодезия, кадастър и градоустройство.Геоцентър, като част от сдружението ДЗЗД Консорциум Урбан Груп, е с внедрена на система за управление на качеството, в съответствие с Международния стандарт ISO 9001:2015.

Пълна проектантска правоспособност

Геоцентър е включен в регистъра на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежава пълна проектантска правоспособност със специализация – комплексно проектиране в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).
Проектантите на Геоцентър са членове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), камара на геодезистите в България (КИГ) и камара на архитектите в България (КАБ), и притежават право да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им.
Фирмата е застрахована със застраховка професионална отговорност съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Правоспособност по кадастър

Геоцентър е вписан в регистъра на правоспособните лица да извършват дейности по кадастър, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Правоспособното лице по кадастър притежава права за изработването на проекти за създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот и много други.
Геоцентър е официално оправомощено лице от Агенция по геодезия картография и кадастър за издаване на скица на имот, схема на самостоятелен обект, скица-проект на имот, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения и копия от данни и материали.
Геоцентър притежава застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗКИР.

Правоспособност, свързана с опазването на културни ценности

Геоцентър разполага със специалисти вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН), които могат да извършват дейности по консервация, реставрация и адаптация на културни ценности и да изготвят проекти свързани обектите на културното наследство.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!