Изработване на комбинирана скица

Искате да получите виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ или да установите границите на Вашия имот и е необходимо да осигурите комбинирана скица?

Геоцентър, като правоспособно лице по кадастър, ще издаде комбинирана скица за Вашия имот.

Описание:

В комбинираната скица, в зависимост от целта на издаването й, се отразяват съвместените данни от два или повече източници: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Комбинираната скица, издадена от Геоцентър като правоспособно лице по кадастър, има силата на официален документ, удостоверяващ пълната или частична идентичност на границите на поземлен имот.

Комбинирана скица може да издадена за всеки имот на територията на България, независимо от местонахождението му.

Необходими документи:

  • документ за собственост на недвижимия имот;
  • копие от скица на имота.

Дейности:

Заявяването на услуга се извършва, на място, в офиса на фирмата.

Собственик или друго заинтересувано лице може да заяви изработването на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот.

В зависимост от целта на издаването на комбинираната скица се определя нейния обем и съдържание, след което екипът от извършва необходимите дейности по изработването й.

След като се издаде скицата, тя се подписва и подпечатва от правоспособното лице по кадастър, който я предоставя по заявения от потребителя на услугата начин. Издадената комбинирана скица на хартиен носител може да бъде изпратена по куриер за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция, или по електронната поща на заявителя, подписана с квалифициран електронен подпис.

ВНИМАНИЕ – ЗАЯВЯВАНЕТО НА УСЛУГАТА НА МЯСТО СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАЗЕН ЧАС!

Цена:

Цената за изработване на комбинирана скица на пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 100 лв. без вкл. ДДС.

Срок:

Срокът за изработване на комбинирана скица на пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот е до 7 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга –до 3 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!