Изменение на ПУП при несъответствие между имотните граници на поземлените имоти с регулационните линии

Притежавате поземлен имот (ПИ) за който има одобрен и действащ план за регулация, но границите на ПИ не съвпадат с регулационните линии на урегулирания поземлен имот (УПИ) отреден за вашия имот. Това се явява пречка за реализиране на строителство в имота. За целта Ви е необходим проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП), на базата на който регулационните линии на УПИ ще бъдат приведени в съответствие с имотните граници и ще се създаде устройствена основа за реализиране на строителството във Вашата собственост.

Екипът от правоспособни урбанисти и инженери-геодезисти на Геоцентър ще изработи проект за изменение на ПУП на УПИ, който да послужи за реализиране на намеренията Ви.

Описание:

Проектът за изменение на ПУП е необходим за привеждане в съответствие на регулационните линии на УПИ с границите на поземления имот, и за създаване на условия за застрояване в УПИ. Най-често видът на ПУП е изменение на план за регулация и застрояване, като е възможно, според устройствените условия, да се изготви и само изменение на план за регулация. Процесът по изготвянето на проект за изменение на ПУП обхваща следните етапи:

  • Изготвяне на скица-предложение за допускане изработване на проект за изменение на ПУП, придружено от планово задание.
  • Изработване на проект за изменение на ПУП.
  • Издаване на виза за проектиране.

Последователността на този процес може да се проследи на следната диаграма:

Процедура по изработване на изменение на ПУП-ПР за граници на УПИ
Необходими документи:
  • скица на поземления имот;
  • документ за собственост на недвижимия имот.
Дейности:
Скица-предложение за изменение на ПУП

Скицата-предложение за изменение на ПУП изяснява, най-общо, проектните идеи, които ще бъдат заложени в проекта. Обикновено скицата-предложение се придружава от планово задание, което обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Изготвената документация се окомплектова в папка, която се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти.

Проект за изменение на ПУП

След издаване на заповед за допускане изработване на изменение на ПУП, от съответния компетентен орган, се пристъпва към изготвянето на проект за изменение на ПУП. Изготвя документация, която се окомплектова в папка и се подпечатва и подписва от правоспособните проектанти. Материалите се предават на Възложителя за внасянето им в общината. След което административният орган разглежда, обявява, приема и издава заповед за одобряване на проект за изменение на ПУП.

След влизането в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП е налице условието за издаване на виза за проектиране.

Цена:

Цената за изработване на проект за изменение на ПУП се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 500 лв. без вкл. ДДС.

Срок:

Срокът за изработване на проект за изменение на ПУП е до 14 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга – до 7 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!