Издаване на скица на поземлен имот и/или сграда

Необходима ви е акуална скица на поземлен имот и/или сграда?

Геоцентър, като оправомощено от Агенция по геодезия, картография и кадастър по чл. 55, ал. 7 и 8, и чл. 56 от закона за кадастъра и имотния регистър лице, ще издаде официален документ – скица на поземлен имот и/или скица на сграда, удостоверяващи пред всички административни, съдебни органи и лица с публични функции, че представените в документите данни за граници, идентификатор, основни кадастрални данни и данните за собствеността върху имота, са регистрирани в одобрената, актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

Описание:

Скиците, издадени от Геоцентър като оправомощено лице по ЗКИР, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Скица може да издадена за всеки имот на територията на България, независимо от местонахождението му.

Необходими документи:

  • документ за собственост на недвижимия имот; 
  • документ за самоличност.

Дейности:

При заявяване на услуга на място в офиса, заявлението се попълва електронно от лицензиран служител на Геоцентър – не е необходимо предварително попълнено заявление. Заявлението се подписва от заявителя и се подава от служителя на Геоцентър чрез уеб-портала за онлайн услуги КАИС. В офиса, услугата може да бъде получена от лице, различно от заявителя, само ако е посочено от заявителя при заявяване на услугата или е упълномощено от заявителя.

След като се издаде скицата, тя се подписва и подпечатва от лицензирания служител, който я предоставя по заявения от потребителя на услугата начин. Издадената скица на хартиен носител може да бъде изпратена по куриер за сметка на заявителя, на посочения адрес за кореспонденция, или по електронната поща на заявителя, подписана с квалифициран електронен подпис.

ВНИМАНИЕ – ЗАЯВЯВАНЕТО НА УСЛУГАТА НА МЯСТО СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАЗЕН ЧАС!

Цени и срокове:

  • Скица на поземлен имот в урбанизирана територия

Цени: 30 лв. (обикновена услуга) / 50 лв. (бърза услуга); Срокове: обикновена усулга – 5 р. д./бърза услуга – 1 р. д.

  • Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

Цени: 10 лв. (обикновена услуга) / 20 лв. (бърза услуга); Срокове: обикновена усулга – 5 р. д./бърза услуга – 1 р. д.

  • Скица на сграда

Цени: 30 лв. (обикновена услуга) / 50 лв. (бърза услуга); Срокове: обикновена усулга – 5 р. д./бърза услуга – 1 р. д.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!