Геодезическо заснемане на сграда, за удостоверение за търпимост

В имота си имате построена сграда, за която няма издадени строителни книжа и желаете да прехвърлите собствеността върху нея. За целта е необходимо да се снабдите с удостоверение за търпимост на строеж, за издаването на което, трябва да осигурите геодезическо заснемане на сградата.

Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическо заснемане на сградата, което да послужи за изготвянето на удостоверението за търпимост на строежа.

Описание:

Геодезическото заснемане на сградата е необходимо за издаването на удостоверение за търпимост на строежа. То обхваща всички необходими геодезически работи върху територията (събиране на графични и цифрови данни за действащата кадастрална карта и подробен устройствен план на територията на имота, извършване на хоризонтални и вертикални измервания и др.). При извършване на дейностите се заснемат теренните коти, възлови височинни точки и ситуацията на строежа, което се постига чрез преки геодезически измервания.

Необходими документи:

  • копие от скица на недвижимия имот;
  • копие от документ за собственост на недвижимия имот.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват непосредствено с високоточни геодезически инструменти от точки от геодезическата основа (изходни точки и репери) за района, като се заснемат границите на имота, кота корниз, кота било, кота терен и всички ситуационни елементи на строежа и се определя квадратурата на сградата. Всички надморски височини се определят в абсолютни коти. Обработката на измерванията, създаването на цифровия модел и изработването на геодезическото заснемане се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се папка по част Геодезическа – геодезическо заснемане на сграда, необходимо за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, която се подпечатва и подписва от правоспособния инженер-геодезист.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на сграда, за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 200 лв. без вкл. ДДС.

Срок:

Срокът за извършване на геодезическо заснемане на сграда, за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, е до 5 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга –до 3 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!