Геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност в имот

Получили сте разрешение за изработване или изменение на подробен устройствен план (ПУП). Необходимо да представите геодезическо заснемане съгласно чл. 19, ал. 4 от закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО), защото във Вашия имот има дървесна растителност?

Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическото заснемане, което да послужи за изготвянето на експертното становище за наличната в имота дървесна растителност и да бъде заверено от общинските органи по озеленяване.

Описание:

Геодезическото заснемане на съществуващата дървесна растителност е необходимо за изработването и одобряването на подробния устройствен план и последващия го инвестиционния проект. То обхваща всички необходими геодезически работи върху територията (събиране на графични и цифрови данни за действащата кадастрална карта и подробен устройствен план за имота и извършване на преки геодезически измервания). При изпълняване на дейностите се заснема всяко отделно стоящо дърво, като отбелязва се видът му (иглолистно, широколистно, топола, кипарис) и се описва с уникален номер. На картотека подлежат всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 12 години, дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти.

Необходими документи:

  • копие от скица на поземления имот от кадастралната карта (кадастралния план);
  • цветно копие от скица-предложение за изменение или изработване на подробен устройствен план;
  • копие от документ за собственост на недвижимия имот.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват непосредствено с високоточни геодезически инструменти, като се заснема съществуващата дървесна растителност в имота. Геодезическото заснемане, обработката на измерванията и създаването на цифровия модел се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се документация и се окомплектова в папка по част Геодезическа, която се подпечатва и подписва от правоспособния инженер-геодезист и служи за изготвянето на експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност се определя по договаряне, в зависимост от местоположението в имота и броя на отделните дървета в него, но стойността на услугата е не по-малка от 200 лв. без вкл. ДДС.

Срок:

Срокът за извършване на геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност е до 5 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга –до 3 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!