Геодезическо заснемане на недвижими културни ценности

Опазването на недвижимите културни ценности е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация. За изработването на проект и/или план за опазване и управление на недвижима културна ценност (НКЦ) трябва да се създаде необходимата планова и карта основа. Дейностите по изработване на проект и/или план за опазване и управление на НКЦ и идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на археологически обект като недвижима културна ценност (НКЦ), включват извършване на геодезическо заснемане за обекта.

Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическо заснемане на НКЦ, с цел изготвяне на проект и/или план за опазване и управление или на археологическия обект, което да послужи за висването му в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности.

Описание:

Геодезическото заснемане на НКЦ е необходимо за изработване на проект и/или план за опазването и управлението му или за предоставяне на статут на археологически обект като НКЦ и определяне на режим за опазването му. То обхваща всички необходими геодезически работи върху територията (събиране на графични и цифрови данни за действащите планове и карти на територията на обекта, извършване на хоризонтални и вертикални измервания и др.). При извършване на дейностите се заснемат ситуационните и теренни коти на обекта, което се постига чрез фотограметрични методи и/или преки геодезически измервания.

Необходими документи:

  • копие от скица на недвижимия имот;
  • техническо задание.

Дейности:

Заснемането на обекта се извършва с комерсиален дрон, в съчетание с високоточни геодезически инструменти (тотална станция и ГНСС система), като се създава геопространствен модел, описващ всички специфични височинни точки и всички ситуационни елементи на НКЦ. Обработката на измерванията, създаването на цифровия модел и изработването на геодезическото заснемане се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се папка по част Геодезическа – геодезично заснемане на НКЦ, която се подпечатва и подписва от правоспособния инженер-геодезист.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на НКЦ се определя по договаряне, в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта.

Срок:

Срокът за извършване на геодезическо заснемане на НКЦ се определя след запознаване с конкретните характеристики на обекта.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!