Геодезическо заснемане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Елементите на техническата инфраструктура обхващат основно пътища, улици, водопроводи и канализационни колектори, електропроводи, газопроводи, топлопроводи, електронно-съобщителни кабели и прилежащите им съоръжения. Всеки от тези елементи, в даден момент, се нуждае от ремонт, реконструкция и/или нанасянето му в специализирана карта. За целта е необходимо да се осигури картна основа, като се извърши геодезическо заснемане на територията на техническата инфраструктура.

Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическо заснемане на конкретния вид техническа инфраструктура, което да послужи за изготвяне на проект за ремонт и реконструкция на мрежите и съоръженията и/или нанасянето им в специализирана карта.

Описание:

Геодезическото заснемане на мрежа и/или съоръжение на техническата инфраструктура е необходимо за изготвяне на проект за ремонт и реконструкция на съществуващ обект и/или нанасянето му в специализирана карта. То обхваща всички инженерно-геодезически работи върху територията (проучване на съществуващите графични и цифрови данни на действащите планове, книжа и карти за територията на обекта, създаване на геодезическа основа, извършване на хоризонтални и вертикални измервания и др.). При изпълнение на дейностите се установява точното пространствено положение на елементите на техническата инфраструктура и се отразяват основните им технически характеристики, което се постига чрез преки геодезически измервания.

Необходими документи:

  • Техническо задание;
  • Схема на трасето на обекта.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват непосредствено с високоточни геодезически инструменти от точки от геодезическата основа (изходни точки и репери) на обекта, като елементите на техническата инфраструктура се заснемат с геометричните им размери и точното им ситуационно и височинното положение. Обработката на измерванията, създаването на цифровия модел и изработването на геодезическото заснемане се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се папка по част Геодезическа – геодезическо заснемане на обекта на техническата инфраструктура, която се подпечатва и подписва от правоспособния инженер-геодезист.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се определя по договаряне, в зависимост от местоположението, дължината и сложността на обекта.

Срок:

Срокът за извършване на геодезическо заснемане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се определя след запознаване с конкретните характеристики на обекта.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!