Геодезическо заснемане на имот (за проектиране)

Получили сте виза за проектиране, по чл. 140 от ЗУТ, за нова сграда във Вашия имот и трябва да осигурите геодезическо заснемане за проектиране, като част от изходните данни и документи, необходими за изработването и одобряването на инвестиционния проект.

Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще извърши геодезическо заснемане на имота, което да послужи за изготвянето на инвестиционния проект за сградата.

Описание:

Геодезическото заснемане е необходимо за изработването и одобряването на инвестиционния проект. То обхваща всички геодезически работи върху територията (извършване на хоризонтални и вертикални измервания, събиране на графични и цифрови данни за действащата кадастрална карта и подробен устройствен план на територията на имота) за създаване на проектна основа. При извършване на дейностите се заснема релефът на терена и ситуационни елементи в имота и прилежащата му територия (огради, сгради, пътища, улици, канали, реки, водни обекти, елементите на инженерната инфраструктура и благоустройството и др.), което се постига чрез преки геодезически измервания.

Необходими документи:

  •     задание за проектиране;
  •     копие от виза за проектиране;
  •     копие от документ за собственост на недвижимия имот.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват, непосредствено, с високоточни геодезически инструменти от точки от геодезическата основа (изходни точки и репери) за района, като се заснемат релефът на терена и всички ситуационни (площни, линейни и точкови) обекти. Геодезическото заснемане, обработката на измерванията, създаването на цифровия модел и изработването на топографския план се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се документация и се окомплектова в папка по част Геодезическа-геодезическо заснемане, която се подпечатва и подписва от правоспособния инженер-геодезист.

Цена:

Цената за извършване на геодезическо заснемане на имот се определя по договаряне в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 250 лв. без вкл. ДДС.

Срок:

Срокът за извършване на геодезическо заснемане на имот е до 5 работни дни (р. д.). За изпълняване на бърза услуга –до 3 р. д., договорената стойност на услугата се удвоява.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!