Геодезически дейности по време на строителството

Получили сте влязло в сила разрешение за строеж за изграждане на нова сграда (обект) във Вашия имот и е необходимо да стартирате строителният процес.

Геодезическите дейности по време на строителството започват да се извършват в неговото начало, в деня на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще извърши необходимите геодезическите дейности по време на строителството – трасиране изкоп на сграда (обект), трасиране на проектните (локалните) координати (x,y,z) на характерни точки от обекта, като пресичане на оси, възлови точки от конструкциите и др., контролно геодезическо заснемане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради, и нанасяне на новопостроения обект в кадастралната карта (план)

Описание:

Геодезическите дейности по време на строителството са част от строителния процес при изграждането на нов обект. То обхваща всички инженерно-геодезически работи върху обекта (детайлно проучване на всички части от одобрения инвестиционен проект за обекта, извършване на хоризонтални и вертикални измервания, свързани с „отлагането“ на проекта на терен и др.). При изпълнение на дейностите се маркира точното пространствено положение на елементите на строежа, което се постига чрез преки геодезически измервания.

Необходими документи:

  • Копие от одобрен инвестиционен проект по части Геодезическа, Архитектурна и Конструктивна – в цифров и графичен вид;
  • Копие от виза за проектиране.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват непосредствено с високоточни геодезически инструменти от точки от геодезическата основа (изходни точки и репери) на обекта, като елементите на строежа се трасират и заснемат с геометричните им размери и точното им ситуационно и височинното положение. Обработката на измерванията, създаването на графичните и текстови материали и изпълнението на геодезическите дейности по време на строителството се извършват съгласно действащата нормативна уредба. Изготвят се графични документи, които се подпечатват и подписват от правоспособния инженер-геодезист.

Цена:

Цените за извършване на геодезическите дейности по време на строителството се определят по договаряне, в зависимост от местоположението, площта и сложността на обекта.

Срок:

Сроковете за извършване на геодезическите дейности по време на строителството се определят след запознаване с конкретните характеристики на обекта и етапите на строителство.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!