Част “Геодезическа” към инвестиционен проект за сграда, мрежа и/или съоръжение на техническата инфраструктура

Обхватът на един инвестиционен проект в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва част Геодезическа.

Екипът от правоспособни инженер-геодезисти на Геоцентър ще изработи част „Геодезическа“, с цел осигуряването на необходимия обем от проектни материали и одобряването на инвестиционния проект и издаването на разрешение на строеж за обекта.

Описание:

Част Геодезическа към ИП дава решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите в прилежащата територия или в поземления имот в единна координатна система. Проектната част осигурява изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда и удовлетворяване на изискванията на производствения процес, транспорта и отводняването. В общия случай се изготвят трасировъчен план, вертикална планировка и картограма на земните маси, които са придружени от обяснителна записка.

Необходими документи:

  • копие от виза за проектиране;
  • техническо задание;
  • геодезическо заснемане на обекта;
  • проект по част Архитектурна (в зависимост от спецификата на обекта и други от проектните части).

Дейности:

Проектантските дейности се извършват в офис условия, с помощта на компютър и специализиран софтуер. Проектирането и устройството на прилежащия към обекта терен включват определянето на точното координатно разполагане на обектите по генералния план, на геодезическата опорна мрежа за трасирането и контролирането при изграждане на подобектите и на обекта като цяло, на височинното обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти, изчисление на обемите изкопи и насипи и др. Оформянето на проектните материали се извършва съгласно действащата нормативна уредба. Изготвя се папка по част Геодезическа, която се подпечатва и подписва от правоспособния инженер-геодезист.

Цена:

Цената за изработване на част „Геодезическа“ към инвестиционен проект за сграда, мрежа и/или съоръжение на техническата инфраструктура се определя по договаряне, в зависимост от площта и сложността на обекта, но стойността на услугата е не по-малка от 300 лв. без вкл. ДДС.

Срок:

Срокът за извършване на част „Геодезическа“ към инвестиционен проект за сграда, мрежа и/или съоръжение на техническата инфраструктура се определя след запознаване с конкретните характеристики на обекта.

Последно добавени новини

Последвайте ни

За изготвяне на индивидуално ценово предложение за геодезическо заснемане на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля, попълнете полетата от формата и ние ще се свържем с Вас при първа възможност.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!