Проекти

Геоцентър ЕООД е разработил и има участие в редица планове, проекти и проучвания в областта на урбанизма и геодезията. Ето и по-важните от тях:

ПроектГодина на изпълнениеБенефициент
Урбанистичен анализ и прогноза за развитие на райони в Столична община2019-
Общ устройствен план на община Лом (като част от сдружение)2017-18Община Лом
Общ устройствен план на община Гоце Делчев (като част от сдружение)2016-18Община Гоце Делчев
Общ устройствен план на община Мездра (като част от сдружение)2015-17Община Мездра
Общ устройствен план на община Летница (като част от сдружение)2015-17Община Летница
Общ устройствен план на община Николаево2015-18Община Николаево
Общ устройствен план на община Доспат (като част от сдружение)2015-18Община Доспат
Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Костинброд (като подизпълнител)2014-15Агенция по геодезия, картография и кадастър
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn