Услуги по инвестиционно проектиране

Геоцентър притежава пълна проектантска правоспособност за предоставяне на всички видове проектантски услуги.

Услугите, които предлага фирмата в областта на инвестиционното проектиране, са свързани с изработването на:

  • Мотивирано предложение на виза за проектиране;
  • Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ;
  • Изработване на инвестиционен проект за благоустройство, паркоустройство и озеленяване, за площадни и междублокови пространства, паркове, улици, детски площадки и екопътеки;
  • Изработване на инвестиционен проект за жилищна, обществена, производствена, складова и/или друг тип сграда.
  • Комплексни проучвания за инвестиционна инициатива за имот: собственост и правен статут, градоустройствен режим, възможности за застрояване и др.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn