Трасиране граници на имот

Трасиране на имот

Притежавате поземлен имот и искате да го разделите или само да установите границите на Вашата собственост и да построите ограда?

Екипът от лицензирани инженери геодезисти на Геоцентър ще извърши трасиране границите на Вашия имот като идентифицира и маркира точното място, където трябва да се построи оградата.

Описание:

Трасирането е прецизен процес, който определя точното местоположение на границите на поземления имот. За извършването му е необходимо да се осигурят данни от действащата кадастрална карта и подробен устройствен план на територията на имота. Прехвърлянето на информацията от плана (картата) върху земната повърхност се осъществява чрез преки геодезически измервания, при които се маркира местоположението, формата и размерите на имота.

Необходими документи:

  • скица на поземления имот от кадастралната карта (кадастралния план);
  • комбинирана скица (при необходимост);
  • документ за собственост на недвижимия имот.

Дейности:

Измерванията на терен се извършват с високоточни геодезически инструменти, като за маркирането на описващите контура на имота точки се използват дървени колчета и стоманени пирони. Изготвя се протокол за трасиране, който се подписва от лицензирания инженер геодезист и заинтересуваното лице.

Цена:

Цената за извършване на трасиране на границите на имот (обект) се определя по договаряне в зависимост от местоположението, броя на точките за трасиране и сложността на обекта.


За изготвяне на индивидуално ценово предложение за трасиране на Вашия имот (обект) изпратете приложена скица или идентификатор на имота на:
E-mail: office@geocenter-bg.com
или се свържете с нас на:
Мобилен телефон: (+359) 0888 838 773
Тел./Факс: (+359) 02 988 2669
Адрес Офис: 1303, гр. София, ул. „Отец Паисий“ №47, ет. 2

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn