Услуги

Основната дейност на Геоцентър е предлагане на проектантски, проучвателни и консултантски услуги в областта на геодезията, устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Фирмата предлага комлексни услуги свързани с:

  • Промяна предназначението на земеделска земя;
  • Проучвания за инвестиционна инициатива за имот (обект): собственост и правен статут, градоустройствен режим, възможности за застрояване;
  • Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;

Направленията в услугите, които предлага дружеството са:

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn