Урбанистичен анализ и прогноза за развитие на район Нови Искър

Обща характеристика на района

Район Нови Искър се намира в северната част на Столична община и граничи с общините Своге и Костинброд и районите Кремиковци, Сердика, Надежда и Връбница.

Град Нови Искър е административен център на едноименния район, който включва още 12 села: Балша, Войнеговци, Доброславци, Житен, Кубратово, Кътина, Локорско, Мировяне, Негован, Подгумер, Световрачене и Чепинци. В границите на район Нови Искър попадат и малки части от североизточната територия на землището на кв. Требич и северозападната територия на землището на кв. Бенковски. Площта на цялата територия на района е 21 776 ha.

Средната надморска височина на района е 816 m. Разстоянието от центъра на гр. Нови Искър до този на гр. София е 16 km.

  1. Текстова част
  2. Графична част – състои се от аналитична част и териториален модел на прогнозата за развитие.

Аналитичният териториален модел на район Нови Искър е представен с шест чертежа – Опорен план (M 1:80 000), Схема бонитетна категория на земеделските земи (M 1:80 000), Схема собственост (M 1:80 000), Схема демографска характеристика (M 1:80 000), Схема на съществуващата транспортна мрежа (M 1:80 000) и Схема културно-историческо наследство и природозащита (M 1:80 000).

Териториалният модел на прогнозата за развитие на район Нови Искър е представен със седем чертежаСхема паневропeйски транспортни коридори по данни на АПИ в графичен мащаб; Схема местоположение на район Нови Искър (М 1:100 000); Схема граници на тематични паркове (M 1:80 000), Схема функционално зониране на територията (М 1:50 000), Схема туристическа зона (М 1:50 000), Схема транспортна мрежа (М 1:50 000) и Предложение за изменение на схема комуникационно-транспортна система към общ устройствен план на Столична община (М 1:25 000).

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn