Клиенти

Геоцентър ЕООД има сключени договори с множество общини, министерства, агенции и фирми за услуги в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и геодезията. Сред нашите клиенти са следните институции и компании:

» Община Варна
» Община Видин
» Община Кюстендил
» Община Самоков

» Община Девин
» Община Бобов Дол
» Община Каварна
» Община Разград

» Община Радомир
» Община Средец
» Община Николаево

» Пловдивска Митрополия
» Национален статистически институт
» Балканстрой АД
» Контракт Сити ООД
» Инвестбанк АД
» Геопланпроект ЕАД
» Билла Недвижимости ЕООД
» БАН – НИМХ
» НСИ
» Топливо АД
» Феста Хотели АД
» ТМТ – Елком ООД
» Алмагест АД
» Амфион ЕООД
» Архонт ЕООД
» Ерта Консулт ЕООД
» Толос ЕООД
» АТЕК – ВД ЕООД
» Архкон ЕООД
» ДЗЗД Арнайз Форум Груп
» ЕТ „Архитектурно бюро Станимир Михайлов“
» ВАГ ООД
» Емил Крумов и КО ЕООД
» Дарт Студио ЕООД
» ВиПроект ЕООД
»
Ковачев Архитекти ЕООД
»
Хаус Реброво ЕООД и мн. др.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn