Геоцентър ЕООД започна изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землището на гр. Костинброд

Екипите на Геоцентър ЕООД (като подизпълнител на Геопланпроект ЕАД) се включиха в създаването на КККР на гр. Костинброд. Работата започна с изпълнението на първите два етапа от КККР – създаване на геодезическата мрежа с местно предназначение (ГММП) и работната геодезическа основа (РГО) за обекта.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn